Reglement for folkevalgte organer

Med bakgrunn i ny kommunelov er det utarbeidet reglement for kommunestyret og andre folkevalgte organer.

Reglementene ble vedtatt i kommunestyret 6. mai 2020 og trådte i kraft samme dag.

Reglement kommunestyre og andre folkevalgte organer
Reglement for:
Kommunestyret (PDF, 197 kB)
Formannskapet (PDF, 185 kB)
Tilsyns- og rettighetsutvalget (PDF, 186 kB)
Næringsutvalget (PDF, 187 kB)
Lokalutvalgene (PDF, 190 kB)
Ungdomsrådet (PDF, 186 kB)
Eldrerådet (PDF, 182 kB)

Tilbakemelding