Reglement for folkevalgte organer

Med bakgrunn i ny kommunelov er det utarbeidet reglement for kommunestyret og andre folkevalgte organer.

Reglementene ble vedtatt i kommunestyret 6. mai 2020 og trådte i kraft samme dag.