Fartsgrenser for båttrafikk i Røssøysundet er vedtatt

Kystverket har vedtatt forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, herunder for Røssøysundet ved Onøy i Lurøy kommune. Fartsgrensen er fastsatt til 5 knop for alle fartøy (næringsfartøy og fritidsfartøy). Forskriften er gjeldende fra 15.juni 2022. 

Forskrift om endring av forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen
Fastsatt av Kystverket 9. juni 2022 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 7 og § 51, jf.
Samferdselsdepartementets delegering 26. mars 2021 nr. 1180 av myndighet til Kystverket etter havne- og
farvannsloven sier i § 3-2 om Lurøy:

§ 3-2. Fartsgrenser på sjøen i Lurøy kommune
5 knop er høyeste tillatte fart for næringsfartøy i Røssøysundet innenfor linjer
trukket mellom posisjonene
1. N 66° 24.058', Ø 12° 50.272'
2. N 66° 24.026', Ø 12° 50.450'
og
3. N 66° 23.916', Ø 12° 50.403'
4. N 66° 23.866', Ø 12° 50.371'
og
5. N 66° 23.809', Ø 12° 49.976'
6. N 66° 23.770', Ø 12° 49.924'
og
7. N 66° 23.651', Ø 12° 49.447'
8. N 66° 23.646', Ø 12° 48.934'
9. N 66° 23.545', Ø 12° 49.127'.
5 knop er høyeste tillatte fart for fritidsfartøy i bileden i Røssøysundet innenfor linjer
trukket mellom posisjonene
1. N 66° 24.058', Ø 12° 50.272'
2. N 66° 24.026', Ø 12° 50.450'
og
3. N 66° 23.916', Ø 12° 50.403'
4. N 66° 23.866', Ø 12° 50.371'
og
5. N 66° 23.809', Ø 12° 49.976'
6. N 66° 23.770', Ø 12° 49.924'
og
7. N 66° 23.651', Ø 12° 49.447'
Side 3
8. N 66° 23.646', Ø 12° 48.934'
9. N 66° 23.545', Ø 12° 49.127'

Statlig forskrift om fartsgrenser på sjøen

Forskrift om endring i forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen 

Tilbakemelding