Kan flyktninger være en ressurs for din bedrift?

Lurøy kommune har vedtatt å bosette 35 nye flyktninger, i tillegg til de som allerede er bosatt i kommunen. 

Når flyktninger ankommer Lurøy kommune vil de ta del i introduksjonsprogrammet som innebærer språkopplæring og arbeidspraksis. Kan dette være aktuelt for din bedrift? Meld deg på informasjonsmøte på Lovund 06.06.24.

 

Påmelding via Kystinkubatoren innen 30.05.24 til:

Julie-Anne@Kystinkubatoren.no

Tilbakemelding