Mulig å søke helse- og omsorgstjenester digitalt

Nå er det mulig å søke helse- og omsorgstjenester digitalt.  Lenken til søknadsskjema ligger på hjemmesiden til kommunen, under Tildelingskontoret, men du finner den også her. 

De gamle søknadsskjemaene er også tilgjengelig hvis man likevel ønsker å søke på papir.

Tilbakemelding