Sentraladministrasjon

Kontakt oss-Sentraladministrasjon
Tittel Navn Mobil Telefon
Kommunedirektør Stian Skjærvik 47678052
Stedfortr. komm.dir. Øyvind Toft 48168285
Leder næring/infrastruktur Eli-Anne Hauknes 47463105 75091605
Arkivleder Karin Sund Olufsen 99004771 75091504
Arkivmedarbeider Benedicte Villmo 75091500
Arkivmedarbeider Veronika Antonsen 75091500
IKT-rådgiver Rune Einan 91590979 75091506
Regnskapsleder Stian Færøykavlen 75091522
Lønnsmedarbeider Shogofa Raoufi 75091522
Regnskap Anita Solheim 75091524
Bibliotek Unn Sunniva Davidsen 75091543
Saksbehandler lokalutvalg Valentin Yotov 75091516