Sentraladministrasjon

Kontakt oss-Sentraladministrasjon
Tittel Navn Mobil Telefon
Sekretær Benedicte Villmo 75091500
Rådmann Karl-Anton Swensen 97158783 75091501
Plan/utvikl. Anette Riise 99036167 75091502
Næringsleder Eli-Anne Hauknes 47463105 75091605
Saksbeh./teaml. Karin Sund Olufsen 99004771 75091504
IKT-rådgiver Rune Einan 91590979 75091506
Regnskapsleder Randi Søreng 95048474 75091522
Lønn/personal Rasha Tuqan 75091523
Regnskap Anita Solheim 75091524