Teknisk etat

Kontakt oss - teknisk etat
Tittel Navn Mobil Telefon
Sentralbord 75091600
Teknisk sjef Atle Henriksen 95800848 75091601
Sekretær Marianne Ø. Aasvik 75091604
Led. byggdrift Hallgeir Moe 91913472 75091602
Ing. landmåling/natur Torben Østrem 75091603
Ing. bygg Truls Molvik 75091613
Planlegger Vakant 75091607
1.konsulent Geir Vatne 48272910 75091606