Teknisk etat

Kontakt oss - teknisk etat
Tittel Navn Mobil Telefon
Sentralbord 75091600
Sekretær Marianne Ø. Aasvik 75091604
Teknisk sjef Atle Henriksen 95800848 75091601
Led. byggdrift Hallgeir Moe 91913472 75091602
Avd.ingeniør Torben Østrem 75091603
Ingeniør Truls Molvik 75091613
Planlegger Vaidotas Suveizdis 97066844 75091607
Rådgiver Eli-Anne Hauknes 47463105 75091605
1.konsulent Geir Vatne 48272910 75091606