Velkommen til Lurøy Kulturskole!

Vår visjon er å være en sentral aktør i utviklingen av det lokale kulturlivet i hele kommunen. Vi tror på betydningen av musikk som en kilde til glede, kreativitet og fellesskap, og vi jobber for å skape et inkluderende miljø der alle kan utvikle seg.

Vi tilbyr musikkundervisning for barn, ungdom og voksne i vår flotte kommune. 

Du kan lære å spille gitar, el-bass, trommer, piano og sang.

Enten du er nybegynner eller har erfaring, er du velkommen til å bli en del av Kulturskolen i Lurøy. 

Ta gjerne kontakt med våre lærere for mer informasjon eller for å søke om opptak!

Kontaktinformasjon kulturskolen@luroy.kommune.no

Priser høst 2023/2024:

Enkeltelever

Fra 01.01.23 – 31.07.24 kr. 85,- pr time(25 min)

Fra 01.08.24 – 31.08.25 kr. 90,- pr time(25 min)

(Det gis ikke søskenmoderasjon i kulturskolen)

Gruppeundervisning voksne (kor):

Voksne lag og foreninger dekker 80 % av lønnsutgifter for dirigent/instruktør inkludert sosiale kostnader (feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon) tilsvarende den stillingsandelen de faktisk meldte timer utgjør av dirigentens årsverk.

Bilde

Tilbakemelding