Søknad om næringsstøtte

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Søknad om støtte sendes inn elektronisk og skal inneholde beskrivelse av tiltaket det søkes om støtte til, plan for gjennomføring, forventet resultat og investering - og finansieringsplan. NB! Vi minner om at du må søke om midler før du starter prosjektet!

Søkeren plikter å informere om tidligere mottatt støtte hos Lurøy kommune, eller mottatt støtte fra andre offentlige instanser de 3 siste årene (Jfr. EØS-avtalens regelverk). 

Søknader til næringsfondet og fiskerifondet behandles av Næringsutvalget i fire møter i året.

Søknadsfrist for 2024 er: 20. februar, 20. mai, 25. august og 4. november

Støtte fra næringsfondet kan gis til investeringer og til utvikling av enkeltbedrifter og til etablerere.  Støtte fra fiskerifondet skal gis som tilskudd til kjøp av fiskekvoter.

Strategisk Næringsplan  (PDF, 2 MB) gir føringer i forhold til prioritering, og det er egne vedtekter for Næringsfondet (PDF, 459 kB) og Fiskerifondet (PDF, 2 MB).
 

Når du søker om støtte, skal søknadsportalen  benyttes. 

Kontakt

Bilde

Tilbakemelding