Økonomiplan og årsbudsjett - tidligere år

Økonomiplan og årsbudsjett - tidligere år
Økonomiplan og årsbudsjett
Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 (PDF, 2 MB)
Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 (PDF, 2 MB)
Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 (PDF, 2 MB)
Økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 (PDF, 2 MB)
Vedtas av kommunestyret i desember
Årsregnskap og årsberetning - tidligere år
Årsregnskap og årsberetning
Årsregnskap og årsberetning 2020
Årsregnskap og årsberetning 2019 (PDF, 14 MB)
Årsregnskap og årsberetning 2018 (PDF, 3 MB)
Vedtas av kommunestyret i juni

Tilbakemelding