Samferdsel

Etter at fylkestinget fattet sitt vedtak i Svolvær oktober 2017 (sak 143/17) om nytt samferdselskart for Nordland, har det vært «tøffe» utfordringer.
Nå er endringene gjeldende fra 1. mars ferdigbehandlet. Det har til tider sett svært utfordrende ut i forhold til de ulike forslag som har vært framsatt.

Kommunen har gjennom høringer, møter og forhandlinger landa et resultat som for de fleste av oss kan sies å være akseptabelt og i noen tilfeller også sees som forbedringer.

  • Kommunens drift er ivaretatt ved at onsdag- og fredagsrutene med Nesøy videreføres som i dag.
  • Nesøy får ny avgangstid fra Onøy til Stokkvågen bedre tilpasset arbeidspendling.
  • Turene midt på dagen med Helgeland onsdag og fredag, vil anløpe Lovund og Sleneset før Onøy på tur innover fra Husøy.
  • Vi har ikke fått på plass viktige forbindelser som Nesøy på lørdager.
  • Kveldsturen fra Stokkvågen mot Nesøy er sløyfet.
  • Bussruta fra Tonnes til Stokkvågen på morgenen er ikke endret og vil derfor ikke korrespondere med Helgeland til Sandnessjøen.

Sommerrutene som skal gå fra ca.20 juni til 20 august gir et redusert rutetilbud i Lurøy.

Nye ruter for båt og buss gjeldende fra 01.03.2019 er nå lagt ut på 177.

Tilbakemelding