Kontrollutvalget

For 2019-2023 består av:

Kontrollutvalg
Medlem Navn Vara Navn
Leder Carl Einar Isachsen Vara Unn Helen Guravik
Nestleder Stig Joar Krogli Vara Ernst Grønbeck
Medlem Monica S. Kristiansen Vara Siv Mathisen
Vara Torgeir Nordås
Vara Matts J. Bentzen
Medlem Siw Moxness Vara Jim Ivan Sørensen
Medlem Anders Marstrander Vara Kurt Preben Aspdal
Vara Jeanette Pedersen
Vara Odd Stensland