Bofelleskap for personer med kognitiv svikt i Lurøy kommune

Arbeidet med å åpne det første bofellesskapet for personer med kognitiv svikt i Lurøy Kommune, er nå godt i gang. Konsvik er først ut, og det tas her sikte på at alle nye ansatte er på plass og klare for å ta imot beboere fra 1.mars 2024. Det jobbes også mot en åpning av bofelleskapet på Sleneset, i løpet av året 2024. 

Denne tjenesten er en helhetlig helse- og omsorgstjeneste for brukere med økt hjelpebehov, og er spesielt tilrettelagt for brukere med kognitiv svikt eller demens sykdom. Tjenesten er tenkt å gis i bofellesskapet så lenge bruker kan nyttiggjøre seg denne form for bofellesskap. Tildeling av plass skjer ut ifra en faglig vurdering, samt en helhetlig vurdering av behov i hele kommunen, uavhengig av hvilken krets søker bor i. Nye prosedyrer og rutiner er utarbeidet for å sikre en god, forutsigbar saksbehandling, samt for å kvalitetssikre tildelingen av tjenester. 

Tjenesten baserer seg på en miljøterapeutisk tilnærming. Bofellesskapet skal gi beboere individuell og tilrettelagt oppfølging med fokus på trygghet, aktivitet, trivsel og forutsigbarhet i hverdagen. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» står sentralt. Det skal være lagt opp til at beboere skal kunne delta i daglige aktiviteter som pådekking av bord, lage i stand måltider og andre typer aktiviteter. Og det skal bli gitt mulighet til fysisk aktivitet i form av gåturer i nærområdet, være ute i sansehagen o.l. Andre aktiviteter som spill, musikk, sang og høytlesning i fellesstue er også aktuelle aktiviteter. Samarbeid med pårørende vil være en naturlig del av tjenesten.

Bofellesskapet har samme hovedinngang som omsorgssenteret og har et tilrettelagt bomiljø, med sansehage og fine turområder i nærheten. Hvert bofellesskap har 4 store rom (umøblert) med tilhørende bad, hvor ett av de 4 rommene skal disponeres til avlastning. I tilknytning til rommene er der fellesstue, felleskjøkken og felles vaskerom.

Det er lagt opp til at personalet på bofellesskapet skal ha interesse for, og kunnskap og kompetanse om demens og kognitive utfordringer. Det vil i avdelingene jobbes med kvalitets- og forbedringsarbeid, for å sikre at det jobbes likt, og med en felles forståelse, i møte med personer med demens og kognitiv svikt. 

Tilbakemelding