Utdeling av Liv Laga-prisen 2023

I møte 1. desember 2023 ble Liv Laga-prisen for 2023 tildelt Trond Arne Larsen.

Det er 14. året at prisen tildeles. Den består av et lokalt bilde med gravert skilt og et prisbeløp på kr. 10.000.

Ordfører Håkon Lund hadde invitert prismottakeren til lunsj på rådhuset 6. mars 2023.

Trond Arne har vært drosjesjåfør siden 1997 og har i tillegg vært leder av Onøy/Lurøy lokalutvalg i flere perioder. Han er engasjert, opptatt av kommunen og kretsen sin.

Liv Lagaprisvinner 2023 Lurøy kommune

Dette er hva forslagsstillerne - for det er flere og gjennom mange år - har sagt om prisvinneren:

 • Mann med yrkesstolthet
 • Han er mer enn “drosje-Trond”, han er et medmenneske, en som bygda virkelig trenger
 • Han utfører trygg transport i alle sammenhenger
 • Skaper trygghet og tillit
 • Alltid pålitelig og presis
 • Kundene blir møtt med positiv og inkluderende holdning
 • Besøkende som ikke kjenner kretsen og kommunen, blir møtt av en engasjert og stolt øyboer
 • Han erstatter den tradisjonelle drosjeturen med persontransport
 • Uvurderlig støttespiller for omsorgstjenesten i Lurøy
 • Bidrar til frivilligheten med sitt engasjement
 • Er engasjert og går ikke av veien for en god diskusjon

Tilbakemelding