Bredbåndsutbygging i Lurøy kommune - Høring

Klikk for stort bilde Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

I 2014 kom det en ny statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Ett av kravene for en søknad om statlig støtte, er at informasjon om utbygging av bredbåndsnettet i kommunen skal ligge ut til høring på kommunens hjemmeside i minst 1 måned.

Publisert 12.11.2018

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Publisert 17.10.2018

Trivselen i Lurøy er avhengig av ivrige ildsjeler som brenner for ulike aktiviteter.  Som en påskjønnelse til disse  opprettet Lurøy kommune Liv Lagaprisen.  Prisen deles ut for 9. gang i år.

Publisert 15.10.2018

Revisjon kommunedelplan Aldersundet.

Kommunen skal starte planarbeid for kommunedelplan Aldersundet.

Publisert 09.10.2018

Kommunestyret behandlet saken i møte 3. oktober 2018 og gjorde følgende enstemmige vedtak:

  • Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-18 tas til orientering.
  • Oppvekst i Lurøy har fokus på at et godt læringsmiljø som setter faglige mål, har fokus på trivsel, mestring og medvirkning kan gi økt læringsutbytte.
  • Oppvekst i Lurøy deltar i prosjektet «God opplæring for alle».
  • Alle skoler og barnehager godkjennes som helsefremmende.
Publisert 04.10.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 03.10.2018, sak 28/18 vedtatt reguleringsendring «Selnes havn og Varpen hytteområde» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 03.10.2018
Publisert 02.10.2018
Lovund

Lurøy eldreråd inviterte til treff og samlet 28 stykker inkl forelesere på Lovund hotell.
På programmet hadde vi forelesninger fra fysioterapeut Martin Helland, ergoterapeut Aina Dal Larsen og choclatier under utdanning, Marcus Sita Thuresson.

Publisert 02.10.2018

Lurøy formannskap bestemte i møte den 26.09.2018, sak 81/18 at kommunen initierer arbeid revisjon trafikksikkerhetsplan for Lurøy og starter høring av planprogram.

Publisert 28.09.2018

Avgiftsgrunnlaget for vann, kloakk og feiing ble ved fakturering for vårhalvåret feil. Nå er faktura for kommunale avgifter for høsten 2018 utsendt. Feilfakturering er opprettet på denne fakturaen. Totalt fakturabeløp for året vil med siste fakturering bli korrekt.

Vi beklager det inntrufne!

Publisert 26.09.2018
BLIME-dansen Onøy-Lurøy skole

I dag feiret vi BlimE-dagen 2018! Dans, glede, vennskap og fin musikk satte rammene for en fin formiddagsøkt på skolen hos oss.

Publisert 20.09.2018
Forfatterbesøk: Lydhøre deltakere

Onsdag formiddag, fikk barna ved Moflag skole besøk av barnebokforfatter Jill Moursund. Det ble en fin stund for både barn og voksne.

Publisert 18.09.2018
ras3 1

Gjelder fra: 17. september              Gjelder til: inntil videre

Veien er stengt grunnet ras. Statens vegvesen oppfordrer publikum til å respektere sperringene som er satt opp og holde avstand til rasområdet sjøveien. Dette for egen sikkerhet.

Publisert 17.09.2018

FRA TIRSDAG 18.09.18:

 

 

Publisert 17.09.2018
Ledige stillinger 1

Lurøy har et spennede og eventyrlig næringsliv som trenger rekruttering for å utvikle seg videre.  Som et ledd i å rekruttere har kommunen gått sammen med næringslivet og opprettet en felles plattform for stillingsutlysninger for alle bedrifter i Lurøy kommune. Med å lyse ut ledige stillinger i privat og offentlig næringsliv i fellesskap vil bredden i sysselsettingen i Lurøy komme frem. I tillegg økes muligheten for sysselsetting med at også en eventuell partner kan orientere seg om tilgjengelige jobber på en enkel måte.

Publisert 16.09.2018
Konsvik skole 4

Det er satt opp følgende båtrute for elever til Konsvik skole:

  • Avgang Aldersund havn 0830 –  til Konsvik havn.
  • Avgang Konsvik havn 1445 – til Aldersund havn.

Ordinær skolebuss – møt opp til vanlig tid.

For nærmere informasjon – kontakt skolen.

Publisert 14.09.2018

FV 17 – Brattland – Liafjell  er stengt.

Lurøy kommune har høynet beredskap innen brann og helse/omsorg. 

Det vises til veitrafikksentralen for informasjon om veitrafikken.

Elever og ansatte er blitt skysset hjem med båt.

Dersom veien blir langvarig stengt – vil det gis mer informasjon på søndag vedrørende skoleskyss mv.

 

Publisert 14.09.2018
18 Stor stemning i bussen

Alle eldre i Lurøy inviteres til feiringen av Eldres dag 2018 på Lovund rorbuhotell.

Bildet er fra i vår da vi var på busstur til bl.a. Alstahaug.

 

Publisert 07.09.2018
Strandryddecontainer 1

Vi har, i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd og med HAFs prosjekt «Rent Hav Helgeland», fått til en prøveordning med en fast container for avhending av strandryddeavfall på Onøy/Lurøy. Denne er plassert mellom rådhuset og Nova Sea sin landbase. Levering av avfall fungerer på samme måte som tidligere, - i henhold til Rent Hav Helgeland sin ryddeveileder.

Publisert 07.09.2018

Formannskapet i Lurøy har behandlet forslaget til ny politivedtekt, og vedtatt en åpen høring. Lokalutvalgene og andre interesserte bes om å komme med innspill. Informasjon om saken finner du under: Høringer

Publisert 30.08.2018

Lurøy kommune har startet revisjon av kommunedelplan Aldersund. Den 29. august 2018 vedtok formannskapet i Lurøy at planoppstart skal varsles og planprogram til kommunedelplan Aldersund skal legges ut til offentlig høring i henhold til krav i Plan- og bygningsloven.