Publisert 18.09.2018
ras3 1

Gjelder fra: 17. september              Gjelder til: inntil videre

Veien er stengt grunnet ras. Statens vegvesen oppfordrer publikum til å respektere sperringene som er satt opp og holde avstand til rasområdet sjøveien. Dette for egen sikkerhet.

Publisert 17.09.2018

FRA TIRSDAG 18.09.18:

 

 

Publisert 17.09.2018
Ledige stillinger 1

Lurøy har et spennede og eventyrlig næringsliv som trenger rekruttering for å utvikle seg videre.  Som et ledd i å rekruttere har kommunen gått sammen med næringslivet og opprettet en felles plattform for stillingsutlysninger for alle bedrifter i Lurøy kommune. Med å lyse ut ledige stillinger i privat og offentlig næringsliv i fellesskap vil bredden i sysselsettingen i Lurøy komme frem. I tillegg økes muligheten for sysselsetting med at også en eventuell partner kan orientere seg om tilgjengelige jobber på en enkel måte.

Publisert 16.09.2018
Konsvik skole 4

Det er satt opp følgende båtrute for elever til Konsvik skole:

  • Avgang Aldersund havn 0830 –  til Konsvik havn.
  • Avgang Konsvik havn 1445 – til Aldersund havn.

Ordinær skolebuss – møt opp til vanlig tid.

For nærmere informasjon – kontakt skolen.

Publisert 14.09.2018

FV 17 – Brattland – Liafjell  er stengt.

Lurøy kommune har høynet beredskap innen brann og helse/omsorg. 

Det vises til veitrafikksentralen for informasjon om veitrafikken.

Elever og ansatte er blitt skysset hjem med båt.

Dersom veien blir langvarig stengt – vil det gis mer informasjon på søndag vedrørende skoleskyss mv.

 

Publisert 14.09.2018
18 Stor stemning i bussen

Alle eldre i Lurøy inviteres til feiringen av Eldres dag 2018 på Lovund rorbuhotell.

Bildet er fra i vår da vi var på busstur til bl.a. Alstahaug.

 

Publisert 07.09.2018
Strandryddecontainer 1

Vi har, i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd og med HAFs prosjekt «Rent Hav Helgeland», fått til en prøveordning med en fast container for avhending av strandryddeavfall på Onøy/Lurøy. Denne er plassert mellom rådhuset og Nova Sea sin landbase. Levering av avfall fungerer på samme måte som tidligere, - i henhold til Rent Hav Helgeland sin ryddeveileder.

Publisert 07.09.2018

Formannskapet i Lurøy har behandlet forslaget til ny politivedtekt, og vedtatt en åpen høring. Lokalutvalgene og andre interesserte bes om å komme med innspill. Informasjon om saken finner du under: Høringer

Publisert 30.08.2018

Lurøy kommune har startet revisjon av kommunedelplan Aldersund. Den 29. august 2018 vedtok formannskapet i Lurøy at planoppstart skal varsles og planprogram til kommunedelplan Aldersund skal legges ut til offentlig høring i henhold til krav i Plan- og bygningsloven.

Publisert 23.08.2018

Lag og foreninger oppfordres til å søke på kulturmidler for sine kretser.

Søknad sendes til lokalutvalget i egen krets

Frist 15.September 2018

Publisert 21.08.2018

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 16.08.2018

Fra å være en kombinert «myr- og gjørmesump» som tidvis utgjorde en risiko for de minste, har vi nå fått en flott plen og et litt utvidet uteområde. Etter hvert skal vi også ta i bruk området som strekker seg ned til hovedveien, men her må det først litt bedre gjerde før vi kan slippe barna utpå.

Publisert 04.07.2018
Kolbjørn Aasvik 1

27. juni deltok tidligere Helse, Sosial- og Omsorgssjef, Kolbjørn Aasvik, i sitt siste kommunestyre som representant for HSO-administrasjonen. Kommunestyret, ved Ordfører, benyttet anledningen til å takke Aasvik for hans lange og dedikerte innsats for Helse, Sosial og Omsorgsetaten og som stedfortreder for Rådmannen.

Publisert 03.07.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 10/18 vedtatt områdereguleringsplan «Naustholmen og Vika» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 02.07.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 9/18 vedtatt kommunedelplan for Stokkvågen i hht plan- og bygningslovens §11-15.

Publisert 29.06.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 11/18 vedtatt detaljreguleringsplan «Hamnholmen nord» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 26.06.2018

Nettskolen i Nordland, i samarbeid med Mosjøen vgs Marka, tilbyr nettbasert agronomkurs.  Opplæringa gjøres med en kombinasjon av nett og samlinger.

Publisert 20.06.2018
fra ide til marked, 2

Mandag den 18. og tirsdag den 19. juni gjennomførte Innovasjon Norge to seminarer på Lovund og i Grønsvik: "Fra ide til marked". 

Publisert 07.06.2018
Aktivitetsdag 2018 3

Aktivitetsdag for alle elevene på ungdomstrinnet samt 7.klasser i Lurøy ble arrangert på Konsvik skole den 6. juni 2018. Deltakerne kom fra alle skolene i kommunen, deriblant Lovund, Onøy, Sleneset, Kvarøy, Aldersund og Konsvik. Om lag 60 glade elever deltok i skoleturneringen som ble arrangert innen fotball, volleyball og bordtennis.

Publisert 04.06.2018
Åpning av ny helseavdeling 2

Fredag 1. juni ble den nye helseavdelingen på Onøy formelt åpnet. Helse inviterte de fremmøtte på kake, kaffe og omvisning av den nye avdelingen. En avdeling som, i tillegg til lege og helsestasjon, nå også tilbyr fysioterapi i nye, flotte fysioterapilokaler. Det er satt opp et mer naturlig skille mellom pasientavdelingen og helseadministrasjonen, slik at deres kontorlokaler åpnes for besøk, på lik linje med øvrige kontorer. Et tiltak som vil gjøre det enklere å samhandle med kollegaer fra andre avdelinger i administrasjonen. Avdelingens to helsesekretærer har dessuten fått separate kontorer, som vil gi bedre arbeidsforhold for begge. Det har tidvis vært krevende å både ekspedere telefon og samtidig arbeide med andre oppgaver, på samme kontor.