Vil du være valgmedarbeider ved høstens valg?

Vi søker deg som vil sitte i stemmestyret på valgdagene 10. og 11. september 2023.

Hvert stemmestyre må bestå av 3 personer og ha minst 1 vara.

I Lurøy skal det være stemmestyre i Lovund, Sleneset, Onøy/Lurøy, Aldersund, Konsvik, Kvarøy og Sør-Nesøy valgkretser.

Oppgaver

  • Forberede og klargjøre valglokalet
  • Ta imot stemmer
  • Veilede velgere

Krav

  • Du kan ikke stå på liste til kommunestyre, fylkesting eller lokalutvalg ved dette valget.
  • Du må være over 18 år.
  • Du må kunne betjene manntall på pc og kunne logge seg på via Id-porten.

Opplæring

  • Det avholdes kurs 4.september 23 kl 08.00-11.30. Andre tidspunkt kan avtales.
  • Stemmestyrets medlemmer kan også delta på forhåndsstemmemottak i egen krets.

Godtgjøring

  • Det gis møtegodtgjøring etter kommunal forskrift.
  • Møtegodtgjøring gis for opplæring og valgdager.

Frist for påmelding 1. august 2023.

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt på karin.olufsen@luroy.kommune.no

Tilbakemelding