Navnesak Helgelaante - sørsamisk navn på landskapsområdet Helgeland

Norges domstoler ønsker å bruke samisk språk som navn på institusjoner knytta til domstolene,  og det er dermed behov for å fastsette en offentlig skrivemåte for navnet Helgelaante.

Det er dermed åpnet for å gi tilbakemelding på skrivemåten, høringsuttalelse må sendes kommunen innen 20.01.2024

Norges domstoler ønsker å bruke samisk språk som navn på institusjoner knytta til domstolene, og det er derfor behov for å fastsette en offentlig skrivemåte av navnet Helgelaante, som blir brukt i muntlig sørsamisk språkbruk om landskapsområdet med navnet Helgeland på norsk. Navnet inngår i institusjonsnavna Helgeland tingrett og Helgeland jordskifterett, som altså skal få sørsamiske navn i tillegg til de norske navna.

Nedenfor ligger brev fra Kartverket hvor du kan se mer informasjon angående navnesaken.

Navnesak Helgelaante.pdf (PDF, 290 kB)

Tilbakemelding