Aldersund vannverk

Grunnet tekniske utfordringer på vannverket ber vi abonnenter om å spare på vannet en tid fremover, til ny oppdatering kommer.

På grunn av levering av nytt utstyr er det usikkert hvor lenge det er snakk om.

.

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Tilbakemelding