Utdeling av gullklokker for 2023

Ordfører Håkon Lund hadde den glede å dele ut 3 gullklokker til ansatte for 25 års tjeneste i kommunen. Han hadde invitert mottakerne til utdeling på rådhuset med påfølgende lunsj i Lurøygården 6. mars 2023, for å sette pris på deres innsats. 

De som mottok gullklokke var:

  • Ingvild Leirset
  • Hanne Sarassen
  • Ronny Jentoft
Gullklokkemottaker Ingvild Leirset og ordfører Lurøy kommune

Ingvild Leirset startet sin karriere i Lurøy som vikarierende styrer ved Lovund barnehage i 1997 da leder var ute i fødselspermisjon. Etter det har hun jobbet som både avdelingsleder, assistent og pedagogisk leder.

Hun skulle bare jobbe et år på Lovund, men etter en tur på hjemtraktene, kom hun tilbake og har vært her siden.

Ingvild er veldig dyktig i sin jobb, er reflektert og engasjert. Hun gir barna mye omsorg og setter dem alltid først. Hun har en unik evne til å ta imot folk og få de til å vokse i rollene sine.

Det høres når Ingvild er på jobb for det er mye latter rundt henne.

Gullklokkemottaker Hanne Sarassen og ordfører Lurøy kommune

Hanne Sarassen kom fra Selsøyvik i Rødøy til et vikariat som assistent i Kvarøy barnehage i 1992. Hun har jobbet som assistent og pedagogisk leder i barnehagen, vært hjemmehjelp og assistent i skolen. I tillegg har hun vært ansvarlig for lokalutvalg og bibliotek på Kvarøy.

Hanne tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og ble i 2016 fast tilsatt som fagarbeider i Kvarøy barnehage.

Hanne er en god kollega som lytter, er lett å samarbeide med, pliktoppfyllende, finner på aktiviteter for barna og stiller alltid opp for å få dagene til å gå i hop. Hun er blid, inkluderende og ærekjær, hjelpsom og en du kan stole på.

Gullklokkemottaker Ronny Jentoft og ordfører Lurøy kommune

Ronny Jentoft ble ansatt i et vikariat som vedlikeholdsarbeider på Lurøy innland i 1998 og fikk senere samme år, fast ansettelse. Han tok i 2002 fagbrev som tømrer og har det meste av sertifikater for kjøretøy og maskiner. 

Fra 2017 har Ronny vært vedlikeholdsleder/ arbeidsbas for Lurøy innland. Han er definisjonen på en potet i arbeidssammenheng og kan brukes til alt av praktisk arbeid.

Ronny har siden 1999 vært ansatt som deltidsbrannkonstabel og tok utdanning som deltids brannpersonell i 2010. Siden da har han fungert som utrykningsleder for brannkorpset på Lurøy innland.

Vi takker alle gullklokkemottakere for innsatsen så langt og gratulerer med de første 25 år som ansatt i Lurøy kommune!

Gullklokkemottakere 2023, ordfører, kommunedirektør og kommunalsjefer Lurøy kommune

Fra venstre kommunalsjef teknisk Atle Henriksen, kommunedirektør Stian Skjærvik, Hanne Sarassen, Ingvild Leirset, Ronny Jentoft, ordfører Håkon Lund og kommunalsjef oppvekst og kultur Janne Sommerseth

Tilbakemelding