Fosterhjem Helgeland inviterer til digitalt informasjonsmøte

Fosterhjem helgeland inviterer til digitalt informasjonsmøte den 6. mars og 28. februrar. 
Mere informasjon kan finnes på facebooksiden til Fosterhjem Helgeland

28. februar: https://fb.me/e/3uudXm56d

6. mars: https://fb.me/e/3jcx7HLwH

Tilbakemelding