Teknisk etat

Teknisk etat ledes av kommunalsjef for teknisk

Staben ved teknisk etat består i tillegg av leder byggdrift, fagleder vedlikehold, ingeniør landmåling/natur, avdelingsingeniør bygg/brann, plan- og prosessleder, fagkonsulent landbruk og saksbehandler.

Kontorsted er Tonnes

Vi har vedlikeholdsbaser på hhv Lovund, Sleneset, Onøy og Tonnes

Etaten har ansvar for løpende drift og vedlikehold kommunens bygninger, veier, havner, vannverk, avløpsanlegg.

Etatene saksbehandler blant annet byggesøknader, fradelinger, plansaker, landbrukssaker, tomtesaker, havneforhold og eiendomsskatt.

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Tilbakemelding