Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036

Vi takker alle som kom med innspill til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel

 

Høring av planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 

Lurøy Formannskap vedtok i møte den 06.12.2023, i sak 113/23 å legge ut forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi 2024-2028 til offentlig ettersyn. 

Forslag til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel ble sendt på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.12.2023-04.02.2024. 

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble fastsatt av formannskapet den 13.03.2024 i sak 18/24

Dokumenter: 

 

 

Vil du vite mer om prosessen? Følg med her!

Tilbakemelding