Vi arrangerer folkemøte i din krets!

Vi inviterer alle i Lurøy kommune til å delta på folkemøtene. Folkemøtene er i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel og Liv Laga-prosjektet

Folkemøter i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel og Liv Laga-prosjektet er en unik mulighet for alle Lurøy-innbyggere og andre interessenter til å engasjere seg direkte i utformingen av vår fremtid. Dette møtet er ikke bare en informasjonskilde, men også en plattform for deltakelse og medbestemmelse.

Vi ønsker å informere om prosessen rundt kommuneplanens samfunnsdel og inviterer derfor deg til å ta del i beslutningene som vil forme Lurøys videre samfunnsutvikling.

På folkemøtet vil vi gi grundig informasjon om planprosessen og hva kommuneplanens samfunnsdel innebærer. Men dette blir også en arena for dialog og samarbeid. Her vil du få muligheten til å dele dine synspunkter, komme med innspill og være med på å forme de strategiene som vil lede oss mot den ønskede fremtiden for Lurøy.

Folkemøtet blir arrangert i samarbeid med lokalutvalgene, og vi er glade for å kunngjøre at ordføreren, Håkon Lund, også vil være til stede.

Din stemme og ditt engasjement er viktig. Vi oppfordrer alle til å ta del i dette viktige møtet. Sammen skaper vi morgendagen!

Vi ser frem til å se deg på folkemøtet!

Datoer for folkemøter

Datoer for folkemøter
Krets Hvilken dag? Når kl.?
Onøy/Lurøy Torsdag 4. april 17.00-19.00
Konsvik Mandag 22. april 17.00-19.00
Lovund Onsdag 24. april 17.30-19.30
Aldersundet Mandag 29. april 17.00-19.00
Sleneset Mandag 6. mai 17.00-19.00
Kvarøy/Hestmona Mandag 13. mai 17.00-19.00
Sørnesøy Onsdag 15. mai 17.00-19.00

Tilbakemelding